WELKOM OP DE WEBSITE VAN

KFC KERKSKEN-HAALTERT


 

KFC KERKSKEN-HAALTERT HEEFT EEN EINDE GEMAAKT AAN DE SAMENWERKING MET T1 KRISTOF DE ROCKER.

HIJ WORDT OPGEVOLGD DOOR LUC PEERLINCK. DE DENDERLEEUWSE COACH WAS DE VOORBIJE 14 SEIZOENEN AAN DE SLAG BIJ SK DENDERHOUTEM. VOORDIEN COACHTE PEERLINCK 7 JAAR LANG KFC OLYMPIC BURST

UITSLAG: 


NUTTIGE INFO

LEEFTIJDSDISPENSATIE

LEEFTIJDSDISPENSATIE VOOR GEWESTELIJKE JEUGDVOETBAL:WAT, WANNEER,WAAROM,...?

 

De aanvraagperiode voor een leeftijdsdispensatie voor gewestelijke jeugdvoetbal voor de heenronde van het seizoen 2022 - 2023 is gestart op 15/06 en loopt tot 15/10.

Maar zat dat nu precies weer?

WAT?

Een leeftijdsdispensatie en medisch afwijking zijn niet hetzelfde. 

Een leeftijdsdispensatie is enkel voor spelers die op het gewestelijke niveau actief zijn en geeft hen de mogelijkheid een aanvraag te doen om één jaar lager dan de reglementaire leeftijd mee te spelen o.m.v. bijvoorbeeld: laatmaturiteit (kleiner en/of lichter dan de gemiddelde leeftijd). Andere redenen voor een aanvraag kunnen zijn: minder valide, minder getalenteerd,... De reden van de aanvraag dient vermeld te worden op het aanvraagformulier (ze zal niet op het aangeleverde attest te zien zijn).

WANNEER?

De aanvraagperiode voor  de heenronde van het seizoen start op 15 JUNI  en loopt tot 15 DECEMBER.  De aanvraagperiode voor de terugronde van het seizoen start op 15 DECEMBER en loopt tot 31 JANUARI

WAAROM?

Deze afwijking is een toepassing van de PANATHLON-verklaring over de ethiek in de jeugdsport (24/09/2004). Het betreft het fundamentele ethische principe van gelijkheid. We hopen dat jongens en meisjes op deze manier hun spelplezier in het voetbal kunnen blijven houden.

 

HOE?

Via een aanvraagformulier dat door de Gerechtigde Correspondent en de wettelijke vertegenwoordiger ondertekend dient te worden. Bij de goedkeuring krijgt de Gerechtigde Correspondent via E-KICKOFF een attest doorgestuurd dat ter beschikking dient te zijn bij de wedstrijden. De speler of speelster verschijnt, desondanks de oudere leeftijd, niet in het rood op het wedstrijdblad.

 

ENKELE OPMERKINGEN:

- De Gerechtigde Correspondent van de club dient de reden van de dispensatie te vermelden op het aanvraagformulier.

- De Gerechtigde Correspondent en de wettelijke vertegenwoordiger dienen het document te ondertekenen. Dit wil zeggen dat de wettelijke vertegenwoordiger akkoord moet zijn met de aanvraag.

- Indien een speler in het rood verschijnt op het wedstrijdblad, heeft hij geen geldig attest.

- Indien het sporttechnische departement van VOETBAL VLAANDEREN de aanvraag goedkeurt, dan wordt er automatisch een attest verstuurd naar de Gerechtigde Correspondent van de club via E-KICK OFF.

- Op het attest zal de begindatum en einddatum van geldigheid van attest vermeld staan. De attesten zijn maximum één seizoenhelft geldig.

- Indien het sporttechnische departement beperkingen oplegt, zullen ze ook op het attest vermeld staan.

- De attesten moeten reeds voorhanden zijn bij de wedstrijden en getoond aan de scheidsrechter en/of tegenpartij.

- De goedkeuring komt niet te vervallen indien de speler één (of meerdere) wedstrijd (en) deelneemt bij een team van dezelfde leeftijd of oudere leeftijd. Indien een U8 speler bijvoorbeeld een attest heeft om bij de U7 aan wedstrijden deel te nemen, dan komt deze goedkeuring niet te vervallen indien hij/zij aan de wedstrijden deelneemt bij de U8 of bij U9.

- De officiele jeugdcategorie dient niet opgegeven te worden. Op basis van het lidnummer en de geboortedatum wordt dit automatisch berekend. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. De speler zal bij de goedkeuring dan ook een jaar lager dan de reglementaire leeftijd kunnen meespelen. Let wel, het geeft geen goedkeuring om in een lagere categorie te spelen. Daarom volgend voorbeeld om dit te verduidelijken: Een speler heeft de leeftijd van een tweedejaars U17. Een goedgekeurde leeftijdsdispensatie geeft de mogelijkheid om 1 jaar lager mee te spelen, namelijk U16. De speler krijgt dus geen goedkeuring om bij de U15 categorie mee te spelen. Indien de speler de leeftijd heeft van een eerstejaars U17 (=U16), dan kan hij/zij goedkeuring krijgen om  bij een U15 categorie mee te spelen.

- Indien het om een vrouw (meisje) gaat, dient er ook aangegeven te worden of zij in een vrouwencategorie of een gemengd competitie aantreedt. De reglementering hiervoor is immers verschillend. We verwijzen graag naar Artikel  81009 21 en 22, maar kunnen samenvattend meegeven:

1. Vrouwen (meisjes) die door deze reglementering in het gemengd voetbal, automatich één jaar, in sommige categorieen twee jaar lager dan de reglementaire leeftijd mogen meespelen, dienen hiervoor geen aanvraag te doen, indien men voor dit gemengd voetbal als vrouw (meisje) een afwijking verkrijgt, mag men twee jaar jonger spelen

2. Het is ook mogelijk dat meisjes U17, U14, U12 en U10 een afwijking aanvragen voor de meisjescompetities U16, U13,U11 of U9

 

Adres Gerechtigde Correspondent:

Mario Van de Casteele

Pluimstraat 60 9450 HAALTERT

email: mariovandecasteele@skynet.be

 

 

WAT TE DOEN BIJ SPORTONGEVAL

SPORTONGEVAL - AANGIFTE

Voor iedere aangifte krijgt de club een ontvangstbewijs van de KBVB betreffende de betrokken speler. U krijgt dit ontvangstbewijs via de gerechtigde correspondent toegestuurd en dient dit bij te houden TOT ALLE MEDISCHE DOCUMENTEN (detail tegemoetkoming ziekenfonds, originele factuur ziekenhuis, farmaceutische specialiteiten, kiné,..) in uw bezit zijn. Pas dan moet u alles binnen geven bij de Gerechtigde Correspondent , samen met het formulier "GETUIGSCHRIFT VAN GENEZING" die door uw behandelende geneesheer dient ingevuld te worden alvorens men kan overgaan tot  financiële tegemoetkoming. De datum van ondertekening door de betrokken geneesheer is van belang voor het hernemen van de sportactiviteit.

Financiële tussenkomst gebeurt via facturatiedienst van de KBVB. Dit betekent dat de teruggave een aantal maanden op zich kan laten wachten.

 

ENKEL VOLLEDIGE DOSSIERS KUNNEN AFGEHANDELD WORDEN!

 

Het ongevallenformulier en het medisch getuigschrift moet dus direct verstuurd worden naar de

GERECHTIGDE CORRESPONDENT:   

MARIO VAN DE CASTEELE 

PLUIMSTRAAT 60 9450 HAALTERT

email: mariovandecasteele@skynet.be  

 

EN DIT BINNEN DE 14 DAGEN NA ONGEVAL!.

Op elke tussenkomst rekent de KBVB een administratieve kost aan.

Gelieve hiermee dus rekening te willen houden.

 Download hier de 2 formulieren die U nodig heeft                                                                                   

 

ONGEVALSAANGIFTE:

 MEDISCH GETUIGSCHRIFT:

 

 

UITPAS

UITPAS

HULP BIJ BETALING

Het is niet voor iedereen evident om het lidgeld betaald te krijgen en het is
uiteraard niet de bedoeling om mensen en specifiek kinderen hierdoor uit te
sluiten.
Omdat we het lidgeld al bijzonder laag houden, staan we als club echter geen
enkele verdere vermindering toe, op familiekorting na (2de, 3de kind – zie tabel).
Iedereen moet dus het lidgeld betalen.
Wel helpen we de weg vinden naar organisaties die kunnen helpen bij de
betaling.
Het is daarbij belangrijk dat de ouders initiatief nemen om dit zo vlug mogelijk
te melden. U kan met vragen hierover ALTIJD terecht bij TVJO Patrick Marginet.

 

KFC KERKSKEN - HAALTERT is ook een UiTPAS-partner.

Spelers met een UiTPAS met kansentarief hebben 75% korting op het lidgeld. Dit houdt in dat de ouders 25% van het lidgeld betalen en de overige 75% gedekt wordt door de club (25%) en door de Gemeente HAALTERT (50%)

De UiTPAS is een spaar- en voordeelkaart voor je vrije tijd. Het is een kaart voor iedereen die deelneemt aan vrijetijdsactiviteiten.

(*) Bij UitPas is familiekorting niet van toepassing

SPELREGELS

TUSSENKOMST MUTUALITEIT

TUSSENKOMST MUTUALITEIT

Hieronder vinden jullie een aantal attesten van diverse ziekenfondsen voor een tussenkomst van het lidgeld.

Gelieve het attest van jullie ziekenfonds af te drukken, verder aan te vullen en in voorkomend geval een klevertje aan te brengen en bezorgen aan de Gerechtigde Correspondent  Mario Van de Casteele, deze zal de attest ondertekend terugbezorgen.

° PARTENA                                                              DOWNLOAD

° LIBERALE MUTUALITEIT                                      DOWNLOAD

° BOND MOYSON                                                     DOWNLOAD

° CHRISTELIJKE MUTUALITEIT                               DOWNLOAD

° VLAAMS EN NEUTRAAL  ZIEKENFONDS                DOWNLOAD

° ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDS                         DOWNLOAD

 

SCHENKEN VAN EEN WEDSTRIJDBAL

SCHENKEN VAN EEN MATCHBAL

Onze club kan, net zoals alle verenigingen, alle steun gebruiken die ze kan krijgen.

Een van onze sponsormogelijkheden is immers de wedstrijdbal, deze kan u schenken uit naam van uw firma, maar eveneens privé-personen kunnen deze wedstrijdbal uitreiken.

 

Prijs: €100 (excl.BTW)

 

De club biedt de matchbalschenker hiervoor:

 

-      5 toegangskaarten en een uitnodiging voor de receptie

-      Gedurende het hele jaar wordt er een affiche (A4) opgehangen in de kantine van al de matchballen die gegeven 

        worden.

-      Het omroepen van de matchbalschenker door de stadionspeaker

-      De mogelijkheid om je zoon of dochter de aftrap te laten geven

-      Vermelding op de website van de club  www.Kfckerksken-haaltert.be

-      Tevens krijg je de mogelijkheid om activiteiten of advertentie van jou bedrijf op onze website te plaatsen.

 

Indien gewenst bij de betaling van het sponsorbedrag ontvangt u een factuur, die u kan toevoegen bij uw boekhouding.

 

Wil je zo een matchbal schenken vul dan bijgevoegd  formulier in en mail het naar patrick.marginet@telenet.be

 

WEEKPLANNING