TUSSENKOMST MUTUALITEIT


Hieronder vinden jullie een aantal attesten van diverse ziekenfondsen voor een tussenkomst van het lidgeld.

Gelieve het attest van jullie ziekenfonds af te drukken, verder aan te vullen en in voorkomend geval een klevertje aan te brengen en bezorgen aan de Gerechtigde Correspondent , deze zal de attest ondertekend terugbezorgen.

 

° PARTENA

° LIBERALE MUTUALITEIT

° BOND MOYSON

° CHRISTELIJKE MUTUALITEIT

° VLAAMS EN NEUTRAAL  ZIEKENFONDS 

° ONAFHANKELIJKE ZIEKENFONDS