SPORTONGEVAL - AANGIFTE


Voor iedere aangifte krijgt de club een ontvangstbewijs van de KBVB betreffende de betrokken speler. U krijgt dit ontvangstbewijs via de gerechtigde correspondent toegestuurd en dient dit bij te houden TOT ALLE MEDISCHE DOCUMENTEN (detail tegemoetkoming ziekenfonds, originele factuur ziekenhuis, farmaceutische specialiteiten, kiné,..) in uw bezit zijn. Pas dan moet u alles binnen geven bij de Gerechtigde Correspondent , samen met het formulier "GETUIGSCHRIFT VAN GENEZING" die door uw behandelende geneesheer dient ingevuld te worden alvorens men kan overgaan tot  financiële tegemoetkoming. De datum van ondertekening door de betrokken geneesheer is van belang voor het hernemen van de sportactiviteit.

Financiële tussenkomst gebeurt via facturatiedienst van de KBVB. Dit betekent dat de teruggave een aantal maanden op zich kan laten wachten.

 

ENKEL VOLLEDIGE DOSSIERS KUNNEN AFGEHANDELD WORDEN!

 

Het ongevallenformulier en het medisch getuigschrift moet dus direct verstuurd worden naar de

GERECHTIGDE CORRESPONDENT:   

MARIO VAN DE CASTEELE 

PLUIMSTRAAT 60 9450 HAALTERT

email: mariovandecasteele@skynet.be  

 

EN DIT BINNEN DE 14 DAGEN NA ONGEVAL!.

 opelke tussenkomst rekent de KBVB een administratieve kost aan.

Gelieve hiermee dus rekening te willen houden.

   Download hier het medisch formulier die nodighee

download hier het formulier door op onderstaande link te klikken:

MEDISCH FORMULIER: