LEEFTIJDSDISPENSATIE


LEEFTIJDSDISPENSATIE VOOR GEWESTELIJKE JEUGDVOETBAL:WAT, WANNEER,WAAROM,...?

 

De aanvraagperiode voor een leeftijdsdispensatie voor gewestelijke jeugdvoetbal voor de heenronde van het seizoen 2022 - 2023 is gestart op 15/06 en loopt tot 15/10.

Maar zat dat nu precies weer?

WAT?

Een leeftijdsdispensatie en medisch afwijking zijn niet hetzelfde. 

Een leeftijdsdispensatie is enkel voor spelers die op het gewestelijke niveau actief zijn en geeft hen de mogelijkheid een aanvraag te doen om één jaar lager dan de reglementaire leeftijd mee te spelen o.m.v. bijvoorbeeld: laatmaturiteit (kleiner en/of lichter dan de gemiddelde leeftijd). Andere redenen voor een aanvraag kunnen zijn: minder valide, minder getalenteerd,... De reden van de aanvraag dient vermeld te worden op het aanvraagformulier (ze zal niet op het aangeleverde attest te zien zijn).

WANNEER?

De aanvraagperiode voor  de heenronde van het seizoen start op 15 JUNI  en loopt tot 15 DECEMBER.  De aanvraagperiode voor de terugronde van het seizoen start op 15 DECEMBER en loopt tot 31 JANUARI

WAAROM?

Deze afwijking is een toepassing van de PANATHLON-verklaring over de ethiek in de jeugdsport (24/09/2004). Het betreft het fundamentele ethische principe van gelijkheid. We hopen dat jongens en meisjes op deze manier hun spelplezier in het voetbal kunnen blijven houden.

 

HOE?

Via een aanvraagformulier dat door de Gerechtigde Correspondent en de wettelijke vertegenwoordiger ondertekend dient te worden. Bij de goedkeuring krijgt de Gerechtigde Correspondent via E-KICKOFF een attest doorgestuurd dat ter beschikking dient te zijn bij de wedstrijden. De speler of speelster verschijnt, desondanks de oudere leeftijd, niet in het rood op het wedstrijdblad.

 

ENKELE OPMERKINGEN:

- De Gerechtigde Correspondent van de club dient de reden van de dispensatie te vermelden op het aanvraagformulier.

- De Gerechtigde Correspondent en de wettelijke vertegenwoordiger dienen het document te ondertekenen. Dit wil zeggen dat de wettelijke vertegenwoordiger akkoord moet zijn met de aanvraag.

- Indien een speler in het rood verschijnt op het wedstrijdblad, heeft hij geen geldig attest.

- Indien het sporttechnische departement van VOETBAL VLAANDEREN de aanvraag goedkeurt, dan wordt er automatisch een attest verstuurd naar de Gerechtigde Correspondent van de club via E-KICK OFF.

- Op het attest zal de begindatum en einddatum van geldigheid van attest vermeld staan. De attesten zijn maximum één seizoenhelft geldig.

- Indien het sporttechnische departement beperkingen oplegt, zullen ze ook op het attest vermeld staan.

- De attesten moeten reeds voorhanden zijn bij de wedstrijden en getoond aan de scheidsrechter en/of tegenpartij.

- De goedkeuring komt niet te vervallen indien de speler één (of meerdere) wedstrijd (en) deelneemt bij een team van dezelfde leeftijd of oudere leeftijd. Indien een U8 speler bijvoorbeeld een attest heeft om bij de U7 aan wedstrijden deel te nemen, dan komt deze goedkeuring niet te vervallen indien hij/zij aan de wedstrijden deelneemt bij de U8 of bij U9.

- De officiele jeugdcategorie dient niet opgegeven te worden. Op basis van het lidnummer en de geboortedatum wordt dit automatisch berekend. Het is belangrijk dat deze gegevens kloppen. De speler zal bij de goedkeuring dan ook een jaar lager dan de reglementaire leeftijd kunnen meespelen. Let wel, het geeft geen goedkeuring om in een lagere categorie te spelen. Daarom volgend voorbeeld om dit te verduidelijken: Een speler heeft de leeftijd van een tweedejaars U17. Een goedgekeurde leeftijdsdispensatie geeft de mogelijkheid om 1 jaar lager mee te spelen, namelijk U16. De speler krijgt dus geen goedkeuring om bij de U15 categorie mee te spelen. Indien de speler de leeftijd heeft van een eerstejaars U17 (=U16), dan kan hij/zij goedkeuring krijgen om  bij een U15 categorie mee te spelen.

- Indien het om een vrouw (meisje) gaat, dient er ook aangegeven te worden of zij in een vrouwencategorie of een gemengd competitie aantreedt. De reglementering hiervoor is immers verschillend. We verwijzen graag naar Artikel  81009 21 en 22, maar kunnen samenvattend meegeven:

1. Vrouwen (meisjes) die door deze reglementering in het gemengd voetbal, automatich één jaar, in sommige categorieen twee jaar lager dan de reglementaire leeftijd mogen meespelen, dienen hiervoor geen aanvraag te doen, indien men voor dit gemengd voetbal als vrouw (meisje) een afwijking verkrijgt, mag men twee jaar jonger spelen

2. Het is ook mogelijk dat meisjes U17, U14, U12 en U10 een afwijking aanvragen voor de meisjescompetities U16, U13,U11 of U9

 

Adres Gerechtigde Correspondent:

Mario Van de Casteele

Pluimstraat 60 9450 HAALTERT

email: mariovandecasteele@skynet.be